Opći uvjeti korištenja

Ovi uvjeti korištenja objavljeni su na www.plodovizemlje.com

I. PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA

 1. U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.plodovizemlje.com (dalje u tekstu: „web servis“) te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije, audiovizualna i glazbena djela), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web servisa u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: „Uvjeti), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe web servisa vrši se u skladu s ovim Uvjetima.
 2. Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje, pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web servisa u svako doba, uključivo i pristup web servisu. Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje, pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.
 3. Korištenjem sadržaja web servisa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
 4. Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE WEB SERVISA

 1. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.
 2. Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i softver zaštićeni su u skladu s odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver web servisa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja. Nije dopušteno od Agencije za marketing i propagandu Plodovi zemlje reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti novinskih članaka i fotografija o tekućim političkim, gospodarskim ili vjerskim pitanjima objavljenim u elektroničkoj publikaciji osim iznimno ukoliko se isto vrši isključivo pod sljedećim (kumulativnim) uvjetima:
 • Preneseni sadržaj ne smije biti veći od 600 znakova, bilo da se izvorni sadržaj prenosi u jednom dijelu ili na više mjesta uz obvezu poštivanja integriteta izvornog sadržaja.
 • Podaci o izvoru/porijeklu i/ili autoru sadržaja ne smiju se objaviti u manjem opsegu nego što je to bilo u samom izvornom sadržaju,
 • U slučaju prijenosa sadržaja sa digitalnih platformi, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja izdvojit će se direktni link koji vodi na izvorni sadržaj druge strane, a koji omogućava otvaranje izvornog teksta u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora. Isto tako, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja stajat će izdvojeni tekst: „Ovdje pročitajte izvorni tekst“ povezan direktnim linkom na sam izvorni materijal, koji se otvara u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora.
 • Preneseni sadržaj mora zadržati inicijalnu cjelovitost, te u skladu s tim izvornom sadržaju nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost (primjerice temeljem uredničkog kraćenja ili/i autorskog slobodnog interpretiranja izvornika), kako bi se izbjegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porijekla informacije te utvrđivanja preslobodne interpretacije sadržaja.
 • Ukoliko sadržaj jedne strane predstavlja ekskluzivni sadržaj ili otkriće, a upravo je takav ekskluzivni sadržaj ili otkriće iniciralo njihovu daljnju razradu, istraživanje, reportažu od druge strane potrebno je naglasiti na jasan i nedvojben način da je izvorni sadržaj određenog nakladnika predstavljao prvu obradu teme.
 1. Usluge web servisa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjena. Osobito je zabranjeno korištenja web servisa na način da se pristup istome može vršiti putem druge stranice ili portala putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranice web servisa otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.
 2. Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web servisa je Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje. Određeni sadržaj može biti preuzet ili kreiran od strane partnera (primjerice: CERERA AGRO, VH-HRVATSKA,ELIXIR ZORKA i sl. ), u kojem slučaju Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje, ne odgovara za kašnjenja, netočnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja, aplikacija i softvera.. Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje, ne odgovora za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom uporabom i/ili zlouporabom web servisa od strane korisnika.
 3. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i glazbena djela) web servisa, pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima.
 4. Korištenje usluga web servisa odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web servisa od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje, ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

III. SADRŽAJ KREIRAN OD STRANE KORISNIKA

 1. Korištenjem web servisa korisnik prima na znanje i pristaje da svaki sadržaj (primjerice: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, recenzije tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj, računalni kodovi i aplikacije) koji je učinio dostupnim na web servisu ili ga je dostavila Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje podložan uporabi i slobodnom korištenju/iskorištavanju od strane Agencije za marketing i propagandu Plodovi zemlje, na način da se isti može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu uključivo i tzv. „RSS feed“ a sve u skladu s ovim Uvjetima.
 2. Smatra se da svaka dostava sadržaja kreiranog od strane korisnika Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje kao i svaka objava ili na drugi način omogućavanje dostupnim javnosti sadržaja putem web servisa predstavlja korisnikov prihvat ponude Agencije za marketing i propagandu Plodovi zemlje sklapanje pravnog posla prema uvjetima sadržanim u ovim Uvjetima, a predmet kojeg pravnog posla je ustupanje tog korisničkog sadržaja i prijenos prava na istom, a u korist Agencije za marketing i propagandu Plodovi zemlje.
 3. Svaka objava sadržaja kreiranog od strane korisnika na web servisu (bilo automatizirana ili putem ovlaštene osobe Agencije za marketing i propagandu Plodovi zemlje) kao i svaka dostava Agenciji za marketing i propagandu Plodovi zemlje određenog sadržaja smatra se korisnikovim prihvatom ponude Agencije za marketing i propagandu Plodovi . Ponuda Agencije za marketing i propagandu Plodovi zemlje odnosi se na sve punoljetne osobe i odnosi se na omogućavanje objave sadržaja (kreiranog od strane samog korisnika) putem web servisa i tiskanih medija, na određeni vremenski rok, a koji sadržaj korisnik prethodno dostavi Agenciji za marketing i propagandu Plodovi zemlje ili ga samostalno objavi/napiše ili priopći putem web servisa, a Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje u tom slučaju stječe pravo da taj sadržaj iskorištava bez plaćanja posebne naknade (osim kada je ista izričito naglašena ili priopćena za određeni slučaj) i bez sadržajnog, prostornog i vremenskog ograničenja, osobito na način da sadržaj: koristi, prenosi, prerađuje, uređuje, objavljuje, priopćuje javnosti, adaptira, javno izvodi i/ili prikazuje, dalje emitira ili prilagođuje/reproducira putem „streaminga, „downloadinga“, „broadcasta“, „thumbnaila“ ili putem kojeg drugog medija. Smatra se da su temeljem takvog prihvata korisnik i Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje sklopili pravni posao prema uvjetima iz ove točke.
 4. Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje će voditi računa da takav sadržaj korisnika koristi u skladu s uređivačkom politikom, na primjeren način. Pod sadržajem kreiranom od strane korisnika podrazumijevaju se osobito: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, tekstovi, recenzije, fotografije, video i audio sadržaj, ilustracije, karikature te audiovizualni sadržaj.
 5. Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju koji dostavlja Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje te da na istom ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Agenciji za marketing i propagandu Plodovi zemlje koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni sadržaj, Korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati da korisniku ne pripadaju prava na sadržaju.
 6. Korisnik izričito prihvaća pravila komentiranja utvrđena ovim Uvjetima, a vezano za svako korištenje i/ili uporabu kojeg od sadržaja web servisa, objavu sadržaja te objavu sadržaja za koju je prethodno potrebno izvršiti registraciju na web servis, te nije dopušteno:
 7. psovanje, vrijeđanje, omalovažavanje , napad na druge korisnike, 2. govor mržnje, diskriminacija, defamacija i izražavanje netolerancije, 3. pisanje velikim slovima, 4. chatanje, offtopic komentiranje, 5. spamanje ili reklamiranje stavljanjem linkova ili na bilo koji drugi način, 6. copy/paste cijelih tekstova s drugih portala, blogova i sl., 7. citiranje uvredljivih komentara ili bilo kakvih drugih komentara koji nisu dopušteni na portalu, 8. korištenje prostačkog ili uvredljivog nicka te nicka u kojem je sadržano ime i prezime neke poznate osobe, 9. prozivanje administratora ili polemiziranje s administratorom na bilo koji način (prijave neprimjerenih komentara možete poslati na mail info@plodovizemlje.com), 10. pisanje drugim jezikom i pismom osim hrvatskog jezika i latiničnog pisma, 11. upload, distribucija ili objava sadržaja pornografskog, obscenog, nametljivog ili nezakonitog karaktera.
 8. Nije dozvoljeno prijeteće ili nametljivo ponašanje, namjerno ometanje diskusija umetanjem repetitivnih i/ili nesadržajnih poruka i komentara. U komunikaciji nije dozvoljeno govoriti jezikom koji diskriminira, vrijeđa druge osobito na bazi spola, religije, nacionalnosti, godina, regije, invaliditeta.
 9. Korisnik je osobno odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web servisu, budući da Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnika niti odgovara za sadržaj iste.
 10. Vadičep j.d.o.o. pridržava pravo ukloniti, premjestiti i/ili urediti svaku objavu koja po njegovoj slobodnoj ocjeni predstavlja kršenje ovih Uvjeta i pravila komentiranja. U slučaju teškog ili učestalog kršenja Uvjeta, Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje pridržava pravo izbrisati korisnika iz arhive čime će se automatski izbrisati svi njegovi prethodni komentari.

IV. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

 1. U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
 1. Za potrebe registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je dužan dati sljedeće podatke: ime, prezime, adresa prebivališta, datum rođenja, spol, adresa za dopisivanje, OIB, kontakt telefonski broj, e-mail adresa, a ukoliko je riječ o pravnoj osobi: tvrtka, sjedište i poslovna adresa, OIB, kontakt telefonski broj, ime i prezime odgovorne osobe, te ime i prezime osobe koja podnosi zahtjev za registraciju ili kreiranje korisničkog računa, e-mail adresa
 2. Nakon unošenja podataka iz točke 21. ovih Općih uvjeta i nakon odabira opcije u izborniku da je korisnik pročitao uvjete korištenja i pravila privatnosti, Korisnik daje svoju izričitu suglasnost da se njegovi osobni podaci iz točke 21. općih uvjeta kao i drugi podaci koje je dao u postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, koriste i obrađuju od strane Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje na način i u svrhe predviđene ovim uvjetima. Korisnik u svako doba može povući navedenu suglasnost i privolu, kontaktiranjem Agencije za marketing i propagandu Plodovi zemlje ili na e-mail adresu: info@plodovizemlje.com
 3. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
 4. Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

V. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA

 1. Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika web servisa, te će osobne podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.
 2. Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje može prikupljati osobne podatke korisnika navedene u ovim Uvjetima pod točkom 21. samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Agenciji za marketing i propagandu Plodovi zemlje koji će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Agencije za marketing i propagandu Plodovi zemlje po tzv. „tailor made“ principu. Osobne podatke iz točke 21. Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje može koristiti i obrađivati i u svrhu ostvarenja prava i obveza iz pretplatničkog odnosa za sve ili pojedina izdanja ili usluge Agencije za marketing i propagandu Plodovi zemlje, za dostavu promotivnih materijala, obavijesti o uslugama, novostima, za pojedinačne obavijesti sve pod uvjetom da takve podatke ne dostavlja trećim osobama, a niti iz iznosi iz zemlje.
 3. Korisnik prihvaćanjem općih uvjeta izričito dopušta da se u naprijed navedene svrhe njegovi osobni podaci koriste i budu dostupni društvima koja su s Agencijom za marketing i propagandu Plodovi zemlje povezana po vlasničkoj strukturi, posrednim ili neposrednim zajedničkim imateljima poslovnih udjela.
 4. Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje prikuplja i bilježi podatke o „Internet Protocol – (IP)“ adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata web servisa.
 5. Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja web servisa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke će Agencija za marketing i propagandu Plodovi zemlje koristit isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika. COOKIES
 6. Kako bi stranica web servisa imala sve funkcionalnosti na računalo korisnika pohranjuje se malena količinu podataka tzv. „Cookies“. Cookie je informacija spremljena na računalo korisnika od stranice web servisa koju posjetite.
 7. Kolačići pohranjuju postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Prilikom sljedećeg korištenja internet preglednik šalje natrag cookie koji pripadaju toj stranici.
 8. Odabirom opcije „slažem se“ korisnik pristaje na uporabu Cookie-a kao i da se informacije o navedenima koriste u svrhu ciljanih reklamnih i drugih kampanja.

VI. PRIMANJE OBAVIJESTI

 1. Registracijom ili kreiranjem korisničkog računa korisnik daje suglasnost i privolu da ga se putem sredstava elektroničke komunikacije kontaktira te da prima materijale i obavijesti vezane za promotivne aktivnosti Agencije za marketing i propagandu Plodovi zemlje te u svako doba može povući navedenu suglasnost i privolu, kontaktiranjem Agencije za marketing i propagandu Plodovi zemlje ili e-mail adresu: info@plodovizemlje.com.

VII. OPĆENITO

 1. Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Varaždinu.