Državni zavod za statistiku objavio je Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi. Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u četvrtom  tromjesečju 2020. u usporedbi s 2015. porasle su za 5,8%, a u  usporedbi s istim tromjesečjem 2019. porasle su za 3,9%.

 

Cijene biljnih proizvoda više su za 8,6% u usporedbi s 2015., a u  usporedbi s istim tromjesečjem 2019. više su za 7,5%.

Na porast cijena biljnih proizvoda u usporedbi s istim tromjesečjem  2019. najviše je utjecao porast cijena industrijskog bilja, za 16,0%, i  žitarica, za 12,1%, koje imaju najveći udio u biljnoj proizvodnji.

 

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda niže su za 0,9% nego u 2015.,  a u usporedbi s istim tromjesečjem 2019. niže su za 4,3%. U skupini proizvoda koji čine najveći udio u stočarstvu, u usporedbi s  istim tromjesečjem 2019., najviše su pale cijene svinja, za 29,3%, dok su porasle cijene goveda, za 2,8%, i mlijeka, za 1,6%.

 

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u četvrtom  tromjesečju 2020. u usporedbi s 2015. niže su za 7,4%, dok su u usporedbi s istim tromjesečjem 2019. niže za 1,8%, na što je najviše  utjecao pad cijena energije i gnojiva.

FOTO: beahohl/Pixabay