Rezidbom je potrebno regulirati generativni i vegetativni rast, ali i osigurati krošnji što više svjetla i prozračnosti, ograničavati bujnije grane u korist onih manje bujnih odnosno obnavljati rodno drvo s rodnim pupovima.

Prema vremenu kada se rezidba izvodi razlikuje se zimska rezidba (rezidba u suho) i ljetna rezidba (rezidba u zeleno). Rezidba u suho provodi se u vrijeme mirovanja, dok se rezidba u zeleno provodi u vrijeme vegetacije. Rezidba se ne obavlja ako su temperature ispod ništice.

Početak rezidbe često zavisi od veličine nasada. Kod većih nasada s rezidbom se započinje odmah nakon opadanja lišća, bez obzira da li se radi o kontinentalnom ili mediteranskom području. Kod manjih nasada s rezidbom se započinje najčešće krajem siječnja ili tijekom  veljače. U hladnijim područjima preporučuje se kasnija rezidba (potkraj perioda mirovanja vegetacije) jer rane nastale rezidbom brže zacjeljuju. Kod orezivanja voćaka breskve postoje rodni izbojci.

Breskvi je potrebna je redovita rezidba jer rađaju na dugim jednogodišnjim mješovitim rodnim šibama. Održavanje i rezanje vršimo neposredno prije kretanja vegetacije jer je tada lakše razlikovati drvne pupove, koji su šiljati i maleni od cvjetnih, koji su nabubreni i okrugli.

Glavni cilj rezidbe je da se svake godine osigura dovoljan broj jednogodišnjih grana (novog rodnog drveta).

Jednogodišnje drvo kod breskve (mješovite rodne grane, tipične rodne grane, majske kitice i vodopije) se znatno razlikuje, pa se s njim i različito postupa u rezidbi.

Mješoviti rodni izboj koji je dugačak 20-70 cm i dulje, zavisno od bujnosti, starosti i sorte je dugi rodni izboj. Mješoviti rodni izboj je najznačajniji za rodnost breskve, na kome su dubro razvijeni cvjetni i lisni pupovi, iz kojih se razvijaju najkrupniji i najkvalitetniji plodovi i nove rodne mladice. Na vrhu izboja nalazi se drveni pup. Mješovite rodne šibe trebaju imati duljinu najmanje 30 – 40 cm, pa ih redovitom rezidbom i gnojidbom treba održavati što duljima. Važno je ne pretjerivati, jer će u suprotnome voćke prebujno rasti te će imati više prijevremenih izbojaka, što smanjuje rodnost. Rezidbom u mirovanju potrebno je prorijediti mješovite rodne šibe, odstraniti sve preslabe i one koje imaju puno prijevremenih izbojaka  Ljetni ili preuranjeni izboji koji se razvijaju  iz pupova mladica formiranih u istom vegetacijskom razdoblju. Ovi se izboji razvijaju kod mladih i bujnih voćaka. U pravilu nisu rodni, ali ako se ranije jave u krajevima s dugom vegetacijom, mogu se formirati cvjetni pupovi, pa ovi izboji mogu biti rodni.

U suvremenoj proizvodnju breskve najprihvatljiviji je prostorni oblik vretenastog grma. Vretenasti grm u nasadima bresaka na slabije bujnim podlogama kompromisni je uzgojni oblik između prostornih i plošnih uzgojnih oblika.

FOTO: Andreas1060578/Pixabay