Zaštita jagoda od štetnih organizama počinje proljetnim čišćenjem nasada kojim nastojimo ukloniti sve odumrle i od bolesti oštećene dijelove biljaka te korove  i to odmah kada vremenski uvjeti to dopuštaju. Sve što se ovom prilikom ukloni treba iznijeti iz nasada i zapaliti. Potrebno je pažljivo ukloniti stare listove pazeći da se pri tome ne oštete grmovi jagode. Time se se osigurava bolja prozračnost grma jagode.

Poslije odstranjivanja suvišnog i bolesnog lišća, jagode formiraju nove listove koje treba sačuvati propisnom njegom. Iste treba što bolje zaštititi, kako bi se sljedeće faze rasta i razvoja nesmetano odvijale do plodonošenja. Ukoliko ne provedemo proljetno čišćenje nasada, došlo bi do razvoja velikog broja cvijetnih drški što utječe na  kvalitetu plodova i prinos. Na jednom grmu se ostavljaju dva do četiri izbojka koji su najbolje razvijeni.

Nakon provedenog proljetnog čišćenja potrebno je obaviti i prvu zaštitu pripravkom na bazi bakra (Nordox 75 WG, Neoram WG, Cuprablau – Z) jer tijekom kišnih dana na otvorenim gredicama može doći do infekcije uzročnicima bolesti lista i antraknoze jagode.

Navedeni pripravci pogodni su i u ekološkoj proizvodnji.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Izvor: savjetodavna.hr

Fotografija : fisher 1231/ Pixabay