Početkom lipnja ove godine održali smo Dan polja RWA pšenica kod Ostrihon Ivana iz Račinovaca. Već tad su naše sorte puno obećavale, a sad donosimo rezultate ovog pokusa.

U pokusu smo imali 7 sorti s tim da smo sorte Sofru i Izalco imali u varijantama sa i bez fungicida Systiva. U donjoj tablici i gafu možete vidjeti rezultate.

Prosjek cijelog pokusa je bio impresivnih 11.645 kg/ha.

Najveći prinos od 13.417 kg/ha ostvarila je sorta Sofru tretirana sa Systivom, dok je prinos bez Systive bio 12.913 kg/ha, dakle radi se o razlici od 504 kg/ha.

Na drugom mjestu je naša nova zvijezda, sorta Obiwan s prinosom od 12.141 kg/ha.

Obiwan je sorta koja puno obećava i, općenito, ostvaruje prinos na nivou Sofru-a, pa čak i veći. Visina ove sorte kao i njezina vegetacija gotovo su iste kao kod Sofru-a, ali je genetska baza ove sorte potpuno drugačija. Obiwan ima vrlo visok i stabilan prinos, ima dobru otpornost na polijeganje, a sadržaj proteina je veći od sorte Sofru. U velikom pokusu Podravke u 2020. godini Obiwan je pobijedio u konkurenciji od čak 37 različitih sorti svih sjemenskih kuća s prinosom od 10.149 kg/ha.

Najveći sadržaj proteina od 15,1% u donjoj tablici ostvarila je naša proteinska pšenica Athlon.

Ovo je sorta odličnog spoja kvalitete i prinosa. Pripada u kvalitetnu grupu A2.

Zbog dobre tolerantnosti na Fusarium pogodan je i za uzgoj u uvjetima uskog plodoreda.

Najveći hektolitar od 83,8 imala je sorta Izalco tretirana sa Systivom dok je hektolitar Izalca bez Systive bio 81,3. Ujedno je Izalco tretiran sa Systivom ostvario za 249 kg/ha veći prinos od Izalca bez Systive.

Na ovoj tablici  možete vidjeti rezultate pokusa:

A,kako je to sve izgledalo uživo i iz zraka možete vidjeti ovdje.