U svijetu poslednjih godina raste potreba ljudi za proizvodima koji potječu rast od ratarskih kultura kao što su kukuruz, soja i suncokret, pa je zbog toga i proizvodnja ovih kultura postala intenzivna pa ih proizvođači zbog toga često uzgajaju u monokulturi što dovodi do problema u plodoredu. I ne samo to nepoštivanje plodoreda uvjet je za pojavu insekata i bolesti i stopiranja porasta zbog narušavanja mikrobiološke populacije u zemljištu, a sve to na kraju dovodi do smanjenog prinosa.

Koje je rješenje za ovaj problem?

Veoma se često javlja sindrom kukuruza posle šećerne repe (CFS syndrome). On je vrlo često ispraćen stopiranjem porasta biljke kukruza u fazi od 3 do 6 lista na kojima se javlja promena boje u tipičnu antocijan crvenu. Ovo zakašnjenje u porastu na kraju rezultira određenim smanjenjem prinosa, prije svega zbog smanjenog porasta vegetativne mase i skraćenog perioda nalivanja zrna. Jedno od uspješnih rješenja je upotreba startnog mikrogranuliranog gnojiva istovremeno sa sjetvom kukuruza.

Nova generacija mikrogranuliranih gnojiva-NutriBOOST NP 10:45 + 5% S+ 1% Zn

 1. Imajući u vidu da se proljetna sjetva približava, možemo očekivati standardno nestabilne vremenske prilike, kao i ranu primjenu herbicida, koji uzrokuju kod kukuruza ali i ostalih biljnih kultura (suncokret, soja, šećerna repa) smanjen protoka sokova i usporen metabolizam cjele biljke. Sve ovo smanjuje broj uzgajanih biljaka po hektaru, usporava dostizanje krajnje faze porasta, smanjuje period oplodnje i punjenje zrna. Krajnja posljedica svih gore napomenutih stresnih uvjeta se odnosi u smanjenju najbitnije stvari, a to je PRINOS.
  Posljednjih godina u poljoprivrednoj proizvodnji uspješno se koristi dopunska mjera ishrane kukruza, suncokreta, šećerne repe i drugih kultura mikrogranuliranim gnojivima koja se unose direktno u redove istovremeno sa sjetvom . Ova metoda unosa mikrogranuliranog gnojiva u isti red sa sjetvom poznat je kao POP-UP sistem. Ovaj sistem omogućava unos hranjivih elemenata u početnim fazama porasta na brz i efikasan način, a pored toga potpuno neškodljiv za mladu biljku.
  U poslednje vrijeme mikrogranulirano gnojivo je shvaćeno kao nezobilazna mjera u tehnologiji uzgoja proljetnih usjeva na svim parcelama kod kojih su ovakvi simptomi prepoznati.
  Duga je lista svih pozitivnih karakteristika koje dobijamo primjenom mikrogranuliranog gnojiva. Pored ubrzanog rasta biljke to su još: bolje razvijen korjenov sistem koji omogućava bolje usvajanje veće količine hranjivih materija i vode, jači porast uzgajane biljke u odnosu na korove, jači porast uzgajene biljke usljed napada štetočina, kako zemljišnih tako i nezemljišnih, raniji dolazak u fazu oplodnje, duže punjenje zrna, manja vlaga u fazi žetve, veći prinos i veći profit…
  Nakon što su prepoznati svi benefiti i razlozi upotrebe startnih gnojiva, usljedila je trka proizvođača gnojivs za upotrebom ovog proizvoda u početnim fazama rasta. Kao najbitniji elementi prepoznati su fosfor i cink. Pravilan odnos ova dva hranjiva elementa koji su i međusobni antagonisti zatim veličina granule i norma upotrebe postali su sinonim za kvalitetan proizvod.
  Zemljišta sa svojom kiselošću pH ispod 6.5 i iznad pH 7.2 imaju dodatni problem blokade fosfora, dok zemljišta sa većim sadržajem fosfora P2O5 više od 15-17 mg/100g zemljišta blokiraju slobodan cink koji je preduvjet sa više od 200 enzima između ostalog odgovornih za pojačan rast i diobu ćelija (npr. auxin). Visoko karbonatna zemljišta predstavljaju još jedan tip koji limitira slobodan fosfor odgovoran za početnu fazu razvoja biljke, a kasnije u vegetaciji između ostalog pojačano cvjetanje i razne enzimatske uloge u biljci.
  Postizanje prosječne veličine granule koja omogućava pravilnu raspoređenost, te sipljivost proizvoda postaje ograničavajući faktor u suvremenim mašinama sa radnim zahvatom od 20 i više metara. Ovako rješenje sa sadržajem granula u rasponu od 0,5 do 1,2 milimetra bez sadržaja prašine uz garantirane visoko vodotopive hranjive elemente nudi mikrogranulisano đubrivo SUPER START kemijskog sastava NP 10:35 + 2% MgO + 5% S + 2% Zn.
  Super Start je proizvod iz MICRO linije proizvoda inovativne tvornice Elixir Zorka urađene po najsuvremenijoj tehnologiji francuske kompanije CFIH. Tvornica je građena po najstrozijim ekološkim i proizvođačkim standardima te nosi oznaku EC FERTILIZER koja garantira kvalitetu na preko 20 zemalja u kojima se nalaze ovi proizvodi.
  Upotrebom ovog mikrogranuliranog gnojiva u količini od 20 do 30 kilograma po hektaru neposredno u toku same sjetve polaganjem gnojiva u isti red kao i sjeme (ulaganje depozitorima) postiže se neprekidna ishranjenost uzgajane biljke bez simptoma izazvanih stresnim uvjetima koja su tipična za rane faze razvoja uzgajanih biljaka.
  Kao krajnji efekat na parcelama gdje je upotrebljen Super Start imamo ne samo pokrivanje troškova upotrebe ovog proizvoda već i ostvareni profit koji zadovoljava sve korisnike i koji garantira stabilnost u prinosu. Ono što je također važno jeste cjenovna dostupnost proizvoda SUPER START za sve poljoprivredne proizvođače.
  Upotreba Super Starta pokazala je prosječno povećanje prinosa u poslednjih pet godina od 6% do 10 % bez obzira na izuzetno ekstremne uvjete u poslednjih par godina koji su pratili regiju centralne i Istočne Evrope. Do ovog postotka u povećanju prinosa se došlo nakon pet godina konstatnog testiranja Super Starta u različitim usjevima na različitim tipovima zemljišta širom Evropskog kontinenta.

DOBRO ZA ZEMLJU