Jesen je jedno od četiri godišnja doba. Na sjevernoj polutki traje dio rujna, cijeli listopad, studeni i dio prosinca, a na južnoj Zemljinoj polutki dio ožujka, cijeli travanj, svibanj i dio lipnja.

Na početku jeseni, ekvinocij ili ravnodnevnica događa se dva puta godišnje i odgovara trenutku kada sunčeve zrake padaju okomito na Zemljin ekvator. Naziv ekvinocij potječe iz latinskog jezika i sadrži u sebi dvije riječi: aequus (jednak) i nox (noć) – jer su tada noć i dan približno jednako dugački. U biti to je  dan u kojem njegov tamni dio (noć) traje približno podjednako dugo na obje Hemisfere.

Ove godine jesen kalendarski nastupa danas 22. rujna u 14:30 sati po srednjoeuropskom vremenu (SEV). Kada je u upotrebi ljetno računanje vremena navedenim podacima potrebno je dodati jedan sat (SEV+1).