Loading...

ZAŠTITNA SREDSTVA
INSEKTICIDI

MOVENTO®

Movento® 100 SC je novi Bayerov jedinstveni insekticid širokog spektra i dugotrajnog djelovanja. Odlikuje se jedinstvenom osobinom u svijetu insekticida: 2-smjerna sistemičnost. Ima odličan ekotoksikološki profil i siguran je za korisne organizme.

OSNOVNE INFORMACIJE

Sastav: Spirotetramat (100 g/l)
Formulacija: Koncentrirana suspenzija – SC
Pakiranja: 50 ml; 100 ml; 1 L

KULTURE I PRIMJENE

JAGODA (zaštićeni prostor)

Zelena breskvina uš (Myzus persicae)
Jagodina mala lisna uš (Aphis forbesi)
Jagodina lisna uš (Chaertosiphon fragaefolii)
Staklenički štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum)

Primjena u količini od 0,75 L/ha uz utrošak vode 300-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze 3 razvijena lista do faze izduživanja cvjetnih stapki (BBCH 13-56). Sredstvo se ne smije primjenjivati od 14 dana prije cvatnje do posljednje berbe.

Karenca: osigurana je vremenom primjene
Max broj primjena: 2

Jagodina grinja (Tarsonemus pallidus)

Primjena u količini 1 L/ha uz utrošak vode 300-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze 3 razvijena lista do faze izduživanja cvjetnih stapki (BBCH 13-56). Sredstvo se ne smije primjenjivati od 14 dana prije cvatnje do posljednje berbe

Karenca: osigurana je vremenom primjene
Max broj primjena: 2

SALATA (zaštićeni prostor)

Salatina lisna uš (Nasonovia ribis-nigri)
Nasonovia ribis-nigri (Macrosiphum euphorbiae)
Zelena breskvina uš (Myzus persicae)
Korijenova uš salate (Pemphigus bursarius)

Primjena u količini od 0,75 L/ha uz utrošak vode 500 L/ha. Primjena od faze 3 razvijena lista do faze formiranja i zatvaranja glavica (BBCH 13-49).

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 2

ŠPINAT (zaštićeni prostor)

Zelena breskvina uš (Myzus persicae)

Primjena u količini 0,75 L/ha uz utrošak vode 300-800 L/ha. Primjena od faze 2 razvijena lista do faze postizanja uobičajne lisne mase (BBCH 12-49).

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 2

UKRASNO BILJE I LUKOVIČASTO CVIJEĆE (zaštićeni prostor)

Crna bobova lisna uš (Aphis fabae)
Pamukova lisna uš (Aphis gossypii)

Primjena u količini 0,75 L/ha uz utrošak vode 1000-2000 L/ha. Primjena nakon cvatnje.

Karenca: nije primjenjiva
Max broj primjena: 2 (na tlu), 6 (umjetni supstrat)

BRESKVA, NEKTARINA, MARELICA

Zelena breskvina uš (Myzus persicae)

Primjena u koncentraciji 0,075-0,1% (75-100 mL sredstva/100 L vode) uz utrošak vode 500-1500 L/ha. Primjena od završetka cvatnje do fenofaze kad plodovi postižu 90% svoje pune veličine (BBCH 69-79). U cilju kvalitetnog suzbijanja štetnika, minimalna preporučena doza u jednoj primjeni iznosi 1,9 l/ha.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

Resičari (Thrips spp.)
Dudova štitasta uš (Pseudoaulacaspis pentagona)

Primjena u koncentraciji 0,12-0,15% (120-150 mL sredstva/100 L vode), uz utrošak vode 500-1500 L/ha. Primjena od završetka cvatnje do fenofaze kad plodovi postižu 90% svoje pune veličine (BBCH 69-79). U cilju kvalitetnog suzbijanja štetnika, minimalna preporučena doza u jednoj primjeni iznosi 1,9 l/ha.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

TREŠNJA

Crna trešnjina uš (Myzus cerasi)

Primjena u koncentraciiji 0,075-0,15% (75-150 ml sredstva/100 l vode). Sredstvo se primjenjuje od završetka cvatnje do faze početka bojanja ploda (BBCH 69-81). U cilju kvalitetnog suzbijanja štetnika, minimalna preporučena doza u jednoj primjeni iznosi 1,9 l/ha.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

Dudova štitasta uš (Pseudoaulacaspis pentagona)

Primjena u koncentraciji 0,12-0,15% (120-150 ml sredstva/100 L vode), uz utrošak vode 500-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od završetka cvatnje do faze početka bojanja ploda (BBCH 69-81). U cilju kvalitetnog suzbijanja štetnika, minimalna preporučena doza u jednoj primjeni iznosi 1,9 l/ha.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

JABUKA

Kalifornijska štitasta uši (Quadraspidiotus perniciosus)

Primjena u koncentraciji 0,12-0,15% (120-150 ml sredstva/100 L vode), uz utrošak vode 500-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od završetka cvatnje do faze kada plodovi postižu 90% svoje pune veličine (BBCH 69-79). U cilju kvalitetnog suzbijanja štetnika, minimalna preporučena doza u jednoj primjeni iznosi 1,9 l/ha.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

Jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum)
Jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea)
Jabučna zelena uš (Aphis pomi)

Primjena u koncentraciji 0,075-0,15% (75-150 ml sredstva/100 L vode), uz utrošak vode 500-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od završetka cvatnje do faze kada plodovi postižu 90% svoje pune veličine (BBCH 69-79). U cilju kvalitetnog suzbijanja štetnika, minimalna preporučena doza u jednoj primjeni iznosi 1,9 l/ha.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

KRUŠKA

Kalifornijska štitasta uš (Quadraspidiotus perniciosus)
Običa kruškina buha (Cacopsylla pyri)

Primjena u koncentraciji 0,12-0,15% (120-150 ml sredstva/100 L vode), uz utrošak vode 500-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od završetka cvatnje do faze kada plodovi postižu 90% svoje pune veličine (BBCH 69-79). U cilju kvalitetnog suzbijanja štetnika, minimalna preporučena doza u jednoj primjeni iznosi 1,9 l/ha.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

Jabučna zelena uš (Aphis pomi)

Primjena u koncentraciji 0,075-0,15% (75-150 ml sredstva/100 L vode), uz utrošak vode 500-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od završetka cvatnje do faze kada plodovi postižu 90% svoje pune veličine (BBCH 69-79). U cilju kvalitetnog suzbijanja štetnika, minimalna preporučena doza u jednoj primjeni iznosi 1,9 l/ha.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

ŠLJIVA

Lisne uši (Hyalopterus spp., Brachycaudus spp., Aphis spp)

Primjena u u koncentraciji 0,075-0,15% (75-150 ml sredstva/100 L vode) Sredstvo se primjenjuje od završetka cvatnje do faze početka bojanja ploda (BBCH 69-81). U cilju kvalitetnog suzbijanja štetnika, minimalna preporučena doza u jednoj primjeni iznosi 1,9 l/ha.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

Dudova štitasta uš (Pseudalacasapis pentagona)

Primjenjuje se u koncentraciji 0,12-0,15 % (120-150 ml sredstva/100 L vode), uz utrošak vode 500-1500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od završetka cvatnje do faze početka bojanja ploda (BBCH 69-81). U cilju kvalitetnog suzbijanja štetnika, minimalna preporučena doza u jednoj primjeni iznosi 1,9 l/ha.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

MANDARINA, NARANČA, LIMUN

Lisne uši (Aphis spp)

Primjena u koncentraciji 0,045-0,06% (45-60 ml sredstva/100 L vode), uz utrošak vode 1000-3000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od početka formiranja ploda do faze kada plodovi postižu 90% svoje pune veličine (BBCH 71-78).

Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 2

Resičari (Thrips spp)

Primjenjue se u koncentraciji 0,06-0,075% (60-75 ml sredstva/100 L vode), uz utrošak vode 1000-3000 L/ha). Sredstvo se primjenjuje od početka formiranja ploda do faze kada plodovi postižu 90% svoje pune veličine (BBCH 71-78).

Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 2

Štitaste uši (Aonidiella aurantii, Parlatoria pergonadii, Aspidiotus nerii, Planococis citri)
Vunasti štitasti moljac (Aleurothrixus floccosus)

Primjena u koncentraciji 0,045-0,075% (45-75 ml sredstva 100 L vode), uz utrošak vode 1000-3000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od početka formiranja ploda do faze kada plodovi postižu 90% svoje pune veličine (BBCH 71-78).

Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 2

KUPUS, KELJ, KELJ PUPČAR, BROKULA ILI CVJETAČA na otvorenom

Kupusni štitasti moljac (Aleyrodes proletella)

Primjena u količini 0,45-0,75 L/ha, uz utrošak vode 300-1000 L/ha. Primjenjuje se od faze 5 razvijenih listova do faze formiranja i zatvaranja glavica (BBCH 15-49).

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 2

SALATA, RADIČ I CIKORIJA na otvorenom

Lisne uši (Nasonovia ribisnigri, Aphis spp.)

Primjena u količini 0,45-0,6 L/ha, uz utrošak vode 300-800 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze 5 razvijenih listova do faze formiranja i zatvaranja glavica (BBCH 15-49).

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 2

VINOVA LOZA (stolne i vinske sorte)

Štitaste uši (Pseudococcus spp., Lecanium corni)

Primjena u koncentraciji 0,075-0,095% (75-95 ml sredstva/100 L vode), uz utrošak vode 400-1000 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od početka formiranja bobica do faze zatvaranja grozda (BBCH 71-79).

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2