Loading...

ZAŠTITNA SREDSTVA
INSEKTICIDI

BISCAYA®

BISCAYA je sistemični insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika na krumpiru i nekim ratarskim kulturama. Djeluje na sve proljetne štetnike u uljanoj repici, te ima produženo djelovanje na koje sunce i kiša nemaju negativan učinak.

OSNOVNE INFORMACIJE

Sastav: Tiakloprid (240 g/l)
Formulacija: Uljna disperzija (OD)
Pakiranja: 1 L

KULTURE I PRIMJENE

ULJANA REPICA

Repičin sjajnik (Meligethes aeneus)
Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)
Mala repičina pipa (Ceutorhynchus quadridens syn. Ceutorhynchus pallidactylus)
Repičina pipa komušarica (Ceutorhynchus assimilis syn. Ceutorhynchus obstrictus)
Repičina mušica komušarica (Dasyneura brassicae)

Primijeniti u količini 0,3 l/ha (30 ml na 1000 m²) uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²). Vrijeme primjene u vegetaciji: nakon pojave štetnika do prije cvatnje (BBCH do 59).

Karenca: 30 dana
Max broj primjena: 2

KRUMPIR

Krumpirova zlatica Leptinotarsa decemlineata)
Lisne uši (Aphididae)

Primijeniti u količini 0,3 l/ha (30 ml na 1000 m²) uz utrošak vode 200-500 l/ha (20-50 l/1000 m²). Vrijeme primjene u vegetaciji: nakon pojave štetnika do kraja cvatnje (BBCH do 69). Najviše dvije primjene u razmaku 10-14 dana tijekom jedne vegetacije.

Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 2

PŠENICA

Žitni balac (Oulema sp.)
Lisne uši (Aphididae)

Primijeniti u količini 0,3 l/ha (30 ml na 1000 m²) uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²). Vrijeme primjene u vegetaciji: nakon pojave štetnika do kraja cvatnje (BBCH do 69).

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

JEČAM

Žitni balac (Oulema sp.)
Lisne uši (Aphididae)

Primijeniti u količini 0,3 l/ha (30 ml na 1000 m²) uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²). Vrijeme primjene u vegetaciji: nakon pojave štetnika do kraja cvatnje (BBCH do 69).

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

RAŽ

Žitni balac (Oulema sp.)
Lisne uši (Aphididae)

Primijeniti u količini 0,3 l/ha (30 ml na 1000 m²) uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²). Vrijeme primjene u vegetaciji: nakon pojave štetnika do kraja cvatnje (BBCH do 69).

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

PŠENORAŽ

Žitni balac (Oulema sp.)
Lisne uši (Aphididae)

Primijeniti u količini 0,3 l/ha (30 ml na 1000 m²) uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²). Vrijeme primjene u vegetaciji: nakon pojave štetnika do kraja cvatnje (BBCH do 69).

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1

ZOB

Žitni balac (Oulema sp.)
Lisne uši (Aphididae)

Primijeniti u količini 0,3 l/ha (30 ml na 1000 m²) uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l/1000 m²). Vrijeme primjene u vegetaciji: nakon pojave štetnika do kraja cvatnje (BBCH do 69).

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 1