Loading...

ZAŠTITNA SREDSTVA
HERBICIDI

PLATEEN® WG 41

Plateen WG 41,5 je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u krumpiru. Sadržava dvije aktivne tvari, flufenacet i metribuzin, koje se idealno dopunjuju u svom spektru djelovanja. Njegove su prednosti: široki spektar s dugotrajnim rezidualnim djelovanjem, nova mogućnost suzbijanja u antirezistentnoj strategiji, bez ograničenja u plodoredu odn. na vodozaštitnim područjima, te jednostavna uporaba bez miješanja i u malim dozama.

OSNOVNE INFORMACIJE

Sastav: Flufenacet (24 %), Metribuzin (17,5 %)
Formulacija: Močive samodispergirajuće granule (WG)
Pakiranja: 1 kg

KULTURE I PRIMJENE

KRUMPIR

Jednogodišnji travni korovi i jednogodišnji širokolisni korovi

Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja krumpira u količini 2,0 – 2,5 kg/ha (20-25 g na 100 m2). U količini od 2,0 kg/ha dobro suzbija: jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), ljubičastu svračicu (Digitaria sanguinalis), uljanu repicu (Brassica napus), rusomaču (Capsella bursa-pastoris), jarmen (Anthemis sp.), jednogodišnju resulju (Mercurialis annua), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), mišjakinju (Stellaria media) i poljsku ljubičicu (Viola arvensis).
U količini od 2,5 kg/ha dobro suzbija: obični koštan (Echinochloa crus-galli), mišji repak (Alopecurus myosuroides), priljepaču (Galium aparine), divlju lobodu (Atriplex patula), crvenu mrtvu koprivu (Lamium purpureum), poljski svinjak (Sonchus arvensis), malu koprivu (Urtica urens) i običnu konicu (Galinsoga parviflora).
U količini od 2,5 kg/ha djelomično suzbija: bijelu lobodu (Chenopodium album), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), veliki dvornik (Polygonum persicaria), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus) i ostale vrste dvornika (Polygonum spp.). Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 200 – 400 l/ha Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

Karenca: 56 dana
Max broj primjena: 1