Loading...

ZAŠTITNA SREDSTVA
HERBICIDI

BETANAL® EXPERT

BETANAL EXPERT je selektivni kombinirani herbicid, kontaktnog i rezidualnog djelovanja namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih uskolisnih korova u šećernoj repi i za male namjene u cikli. Betanali su neizostavni dio uspješne zaštite šečerne repe. Betanal Expert kvalitetom i sigurnošću originalnog proizvoda nastavlja tradiciju i stečeno povjerenje.

OSNOVNE INFORMACIJE

Sastav: Desmedifam (etil 3-fenil karbamoiloksifenil karbamat), 71 g/l Fenmedifam (metil 3-(3-metil karbaniloiloksi) karbanilat), 91 g/l, Etofumesat ((+)-2-etoksi-2,3-dihidro 3,3-dimetilbenzofuran-5-ilmetansulfonat), 112 g/l
Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)
Pakiranja: 1 L; 5 L

KULTURE I PRIMJENE

ŠEĆERNA REPA

Jednogodišnji širokolisni korovi

Primjena: – Trokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 1 l/ha + 1 l/ha + 1 l/ha (10 ml+10 ml+10 ml na 100 m²). Sredstvo se prvi puta primijenjuje kada šećerna repa ima razvijene 2 prava lista(BBCH 12) i kada se većina korova nalazi u stadiju razvoja kotiledona. Ne tretirati sko se šećerna repa nalazi u stadiju razvoja kotiledona. Razmaci između tretiranja iznose 5-10 dana. Treće tretiranje obaviti samo ako je potrebno.
– Dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 1,5 l/ha + 2 l/ha (15 ml + 20 ml na 100 m²). Prvi puta sredstvo se primijenjuje kada se većina korova i šećerna repa nalaze u stadiju razvoja 2 prava lista (BBCH 12). Drugi puta sredstvo se primijenjuje 7-14 dana nakon prvog tretiranja, a korovi se nalaze u stadiju razvoja 2 lista. Ako se zbog neujednačenog nicanja dio šećerne repe nalazi u stadiju razvoja kotiledona, sredstvo BETANAL EXPERT ne smije se koristiti u navedenim količinama, već najviše u količini 1 l/ha.
– Jednokratno u količini 3,5 l/ha (35 ml na 100 m²). Primijenjuje se kada se šećerna repa nalazi u stadiju razvoja 4 prava lista (BBCH 14), a korovi ne smiju prijeći stadij razvoja 4 prava lista. Utrošak vode iznosi 200-400 l/ha.

Karenca: 91 dan
Max broj primjena: 1

PROŠIRENJA UPORABE NA MALE KULTURE I/ILI MALE NAMJENE

CIKLA

Jednogodišnji širokolisni korovi

Primjena: – Trokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 1 l/ha + 1 l/ha + 1 l/ha (10 ml + 10 ml + 10 ml na 100 m²). Sredstvo se prvi puta primjenjuje kada cikla ima razvijena 2 prava lista (BBCH 12) i kada se većina korova nalazi u stadiju razvoja kotiledona. Razmaci između tretiranja iznose 5-10 dana.
– Dvokratno u podijeljenoj (split) aplikaciji u količini 1,3 l/ha + 1,7 l/ha (13 ml + 17 ml na 100 m²). Prvi puta sredstvo se primjenjuje kada se većina korova i cikla nalaze u stadiju razvoja 2 prava lista (BBCH 12). Drugi puta sredstvo se primjenjuje 5-10 dana nakon prvog tretiranja, a korovi se nalaze u stadiju razvoja 2 lista.
– Jednokratno u količini 3 l/ha (30 ml na 100 m²). Primjenjuje se kada se cikla nalazi u stadiju razvoja 4 prava lista (BBCH 14).

Karenca: 91 dan
Max broj primjena: 1