Loading...

ZAŠTITNA SREDSTVA
HERBICIDI

BETANAL® AM 11 NEW

BETANAL AM 11 NEW se koristi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi.

OSNOVNE INFORMACIJE

Sastav: Fenmedifam 160 g/l, Desmedifam 160 g/l
Formulacija: EC tekući koncentrat za emulziju

KULTURE I PRIMJENE

ŠEĆERNA REPA I STOČNA REPA

Obični štir (Amaranthus retroflexus)
ambrozija (Ambrosia atemisi folia)
crvena vidovčica (Anagallis arvensis)
obična rusomača (Capsella b. pastoris)
pepeljuge (Chenopodium spp.)
žutak (Chrysanthemum segetum)
obični kužnjak (Datura stramonium)
obična dimnjača (Fumaria officinalis)
obična konica (Galinsoga parviflora)
broćika, priljepača, mačak (Galium aparine)
potočnica (Myostis arvensis)
divlji mak (Papaver rhoeas)
dvornici (Polygonum spp.)
obični tušt, portulak (Portulaca oleracea)
divlja rotkva (Raphanus raphanistrum)
obični dragušac, kostriš (Senecio vulgaris)
zeleni muhar (Setaria viridis)
crna ponoćnica (Solanum nigrum)
mišjakinja (Stellaria media)
poljski mošnjak (Thlaspi arvense)
mala kopriva (Urtica urens)
perzijska čestoslavica (Veronica persica)

Betanal AM 11 New se koristi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi, primjenom:
– jednokratno, u dozi od 3 L/ha u 200 L vode/ha (35 mL u 2 L na 100 2 m). Primjenjuje se kada repa ima dva-tri prava lista, a korovi trebaju biti u što ranijoj razvojnoj fazi (dva-četiri prava lista).
– u tri razdvojene primjene u razmacima od 7-10 dana. Prvo 2 tretiranja u količini od 1 L/ha (100 mL u 15-25 L vode na 1000 m) treba obaviti poslije nicanja repe kada repa ima 2 prava lista dok su korovi u kotiledonskoj fenofazi ili u razvoju prvog para listova.Drugo i treće tretiranje treba obaviti u količini od 1-1,5 L/ha (100-2 150 mL u 15-25 L vode na 1000 m). Treće tretiranje obavlja se prema potrebi.