Loading...

ZAŠTITNA SREDSTVA
FUNGICIDI

VERITA®

Verita® je sistemični i kontaktni fungicid za suzbijanje gljivičnih oboljenja na vinovoj lozi. Štiti potpuno sve dijelove vinove loze (i jedva razvijene bobice, koje su još pokrivene cvjetnom kapicom). Već nakon 30 minuta biljka ga upije i najkasnije 2 sata nakon prskanja niti moguća jaka kiša ne može ga više isprati. Pripravak ne djeluje negativno na vrenje i kakvoću vina.

OSNOVNE INFORMACIJE

Sastav: Fosetil-Al (66,7 %), Fenamidon (4,44 %)
Formulacija: Močive samodispergirajuće granule (WG)
Pakiranja: 250 g; 1 kg

KULTURE I PRIMJENE

VINOVA LOZA

Plamenjača (Plasmopara viticola)

Primijeniti u koncentraciji 0,25 – 0,3 % (250 – 300 g u 100 l vode) uz utrošak 1000 l/ha vode. Može se koristiti 3 puta u razmacima od 14 dana od početka cvatnje. Ima sekundarno djelovanje na pepelnicu vinove loze (Uncinula necator).

Karenca: 42 dana
Max broj primjena: 3