Loading...

ZAŠTITNA SREDSTVA
FUNGICIDI

TELDOR® SC 500

Teldor® SC 500 suzbija sivu plijesan na vinovoj lozi, u jagodama, rajčici, ukrasnom bilju, trešnjama i bobičastom voću. Posredno olakšava ručnu i strojnu berbu grožđa, smanjuje gubitak te omogućava proizvodnju zdravog mošta i vina, a da pritom ne utječe na tijek vrenja, ni na okus mošta i vina. Odlikuju ga i kratke karence.

OSNOVNE INFORMACIJE

Sastav: Fenheksamid, 500 g/l
Formulacija: Koncentrirana suspenzija (SC)
Pakiranja: 10 ml; 100 ml; 1 L

KULTURE I PRIMJENE

VINOVA LOZA (stolna sorta)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)

Primijeniti u količini 1-1,5 l/ha, uz trošak vode 1000 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Može se tretirati prije zatvaranja grozdova i u vrijeme mekšanja bobica vinove loze odnosno u početku sazrijevanja.

Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 2

VINOVA LOZA (vinska sorta)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)

Primijeniti u količini 1-1,5 l/ha, uz trošak vode 1000 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Može se tretirati prije zatvaranja grozdova i u vrijeme mekšanja bobica vinove loze odnosno u početku sazrijevanja.

Karenca: 21 dan
Max broj primjena: 2

JAGODA (na otvorenom prostoru)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)

Primijeniti u količini 1,5 l/ha, uz utrošak vode 500 l/ha (30ml na 10 l vode na 100 m²). Može se tretirati najviše dva puta u vrijeme vegetacije i to: prvi puta u cvatnji jagoda, drugi puta kod pojave zelenih plodova.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

TREŠNJA

Siva plijesan(Botrytis cinerea)
Trulež plodova (Monilinia fructigena)

Primijeniti u količini 0,5 l/ha i na 1 m visine krošnje, uz utrošak 500 l vode na 1 m visine krošnja (10 ml/10 l vode na 1 m visine krošnje), uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tijekom iste vegetacije. Može se tretirati najviše tri puta i to: prvi puta kada plodovi počnu dobivati boju, drugi i treći puta u 12-14 dnevnim razmacima.

Sušenje cvjetova i grančica (Monilinia laxa)

U količini 0,5 l/ha i na 1 m visine krošnje uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tijekom iste vegetacije. Tretira se pri početku cvatnje, u vrijeme cvatnje i na kraju cvatnje.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

ŠLJIVA

Trulež plodova (Monilinia fructigena)

Primijeniti u količini 0,5 l/ha i na 1 m visine krošnje, uz utrošak 500 l vode na 1 m visine krošnja (10 ml/10 l vode na 1 m visine krošnje), uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tijekom iste vegetacije. Može se tretirati najviše tri puta i to: prvi puta kada plodovi počnu dobivati boju, drugi i treći puta u 12-14 dnevnim razmacima.

Sušenje cvjetova i grančica (Monilinia laxa)

Primijeniti u količini 0,5 l/ha na 1 m visine krošnje uz utrošak 500 l vode na 1 m visine krošnje (10 ml/10 l vode na 1 m krošnje), uz najviše dozvoljena ukupno tri tretiranja tijekom iste vegetacije. Tretira se prije cvatnje, u vrijeme cvatnje i na kraju cvatnje.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

BRESKVA

Trulež plodova (Monilinia fructigena)
Sušenje cvjetova i grančica (Monilinia laxa)

Primijeniti u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 1500 l/ha (7-10 ml/10 l vode). Tretirati kad plodovi počnu dobivati boju ili najkasnije tri dana prije branja.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

RIBIZ

Siva plijesan (Botrytis cinerea)

Primijeniti u količini 1,0-1,5 l/ha. Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 4

OGROZD

Siva plijesan (Botrytis cinerea)

Primijeniti u količini 2 l/ha (20 ml/10 l vode na 100 m²). Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 4

KUPINA

Siva plijesan (Botrytis cinerea)

Primijeniti u količini 2 l/ha (20 ml/10 l vode na 100 m²). Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 4

MALINA

Siva plijesan (Botrytis cinerea)

Primijeniti u količini 1,0-1,5 l/ha. Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 4

BRUSNICA

Siva plijesan (Botrytis cinerea)

Primijeniti u količini 2 l/ha (20 ml/10 l vode na 100 m²). Može se tretirati najviše četiri puta i to: prije cvatnje, u vrijeme cvatnje, između cvatnje i nakon cvatnje.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 4

RAJČICA (na otvorenom prostoru)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)

Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini od 1-2 l/ha. Može se tretirati najviše tri puta:
– prvi puta kod visine biljaka do 50 cm u količini 1 l/ha (10 ml/10 l vode na 100 m²)
– drugi puta kod visine biljaka 50 do 125 cm u količini 1,5 l/ha (15 ml/10 l vode na 100 m²)
– treći puta kod visine biljaka iznad 125 cm u količini 2 l/ha (20 ml/10 l vode na 100 m²)

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

UKRASNO BILJE (na otvorenom prostoru)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)

Primijeniti u količini 2 l/ha (20 ml/10 l vode na 100 m²) ako su biljke visoke do 50 cm, odnosno 5 l/ha (50 ml/10 l vode na 100 m²) ako su biljke visoke 50-125 cm.

Karenca: Nije primjenjivo
Max broj primjena: 2

PROŠIRENJA UPORABE NA MALE KULTURE I/ILI MALE NAMJENE

MARELICA

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Paleži cvijeta i truleži ploda (Monilia spp.)

Primijeniti u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 1000 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Primijeniti 1-2 puta u vrijeme cvatnje te 1-2 puta dva tjedna prije branja.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 4

PATLIDŽAN

Siva plijesan (Botrytis cinerea)

Primijeniti u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-800 l/ha. Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-14 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

TIKVICE

Siva plijesan (Botrytis cinerea)

Primijeniti u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-800 l/ha. Može se tretirati najviše 3 puta u vegetaciji u razmacima 10-14 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

SALATA

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti na salati (salata glavatica, ledenka, salata marula i dr.) u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

MATOVILAC

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

ENDIVIJA

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti na endiviji (divlja cikorija, crvenolisna cikorija, radič, kudrava endivija, slatka salata i dr.) u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

VRTNA GRBICA ili KRES SALATA

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

BARICA

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

RIKOLA

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti na rikoli (divlja rikola i dr.) u količini 1,0-1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

CRNA GORUŠICA

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

Listovi i izdanci od KRSTAŠICA

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

KRASULJICA

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

LUK VLASAC

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

CELER LISTAŠ

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

PERŠIN

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

KADULJA

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

TIMIJAN

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

BOSILJAK

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

RUŽMARIN

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

LOVOR

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

ESTRAGON

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 2

GRAH MAHUNAR (na zatvorenom prostoru)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

LUK (na otvorenom prostoru)

Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Bijela trulež (Sclerotinia spp.)

Primijeniti u količini 1,5 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (10-15 ml na 10 l vode). Tretirati u razmacima 10-12 dana.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 3

KIVI

Siva plijesan (Botrytis cinerea)

Primijeniti u količini 120 ml/hl (12 ml u 10 l vode), nakon berbe plodova. Primjena se vrši prskanjem plodova ili uranjanjem u vodenu suspenziju. Plodovi kivija se mogu pustiti u potrošnju/konzumaciju 60 dana nakon tretiranja.

Karenca: 60 dana do potrošnje/konzumacije
Max broj primjena: 1