Loading...

ZAŠTITNA SREDSTVA
FUNGICIDI

PROFILER®

Profiler je kombinirani preventivni fungicid koji se koristi za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Profiler je nadogradnja Verite. Aktivnu tvar fenamidon zamijenila je aktivna tvar fluopikolid, koju odlikuje jedinstven način djelovanja. Profiler jamči još kvalitetniju zaštitu od peronospore vinove loze, a to omogućava osnovu kvalitetnog uroda u najosjetljivijim razvojnim fazama vinove loze.

OSNOVNE INFORMACIJE

Sastav: Fluopikolid (4,4 %), Fosetil-Al (66,7 %)
Formulacija: Močive samodispergirajuće granule (WG)
Pakiranja: 1 kg

KULTURE I PRIMJENE

VINOVA LOZA

Plamenjača (Plasmopara viticola)

Primijeniti u količini od 250-300 g sredstva na 1000 m² uz utrošak 800-1000 l vode/ha u razmacima od 12-14 dana.

Karenca: 42 dana
Max broj primjena: 3