Loading...

ZAŠTITNA SREDSTVA
FUNGICIDI

MIKAL® FLASH

Mikal Flash je sistemični i kontaktni fungicid za suzbijanje peronospore i crne pjegavosti vinove loze. Način djelovanja ovog pripravka je specifičan i dvojak. Na jednoj strani djeluje neposredno na parazitske gljive, a na drugoj potiče prirodan obrambeni mehanizam biljke. Primjenom Mikala Flash i dijelovi biljke, koji su narasli nakon prskanja, zaštićeni su od zaraze parazitskom gljivom. Mikal Flash spada u svaki program prskanja vinove loze. Omogućava zaštitu i dugotrajan učinak, koji se ne može usporediti s nijednim drugim fungicidom.

OSNOVNE INFORMACIJE

Sastav: Fosetil-Al (50 %), Folpet (25 %)
Formulacija: Močive samodispergirajuće granule (WG)
Pakiranja: 1 kg

KULTURE I PRIMJENE

VINOVA LOZA

Plamenjača (Plasmopara viticola)

Primijeniti u koncentraciji 0,3 – 0,4 % (300 – 400 g u 100 l vode) uz utrošak 1000 l vode/ha. Razmaci između prskanja traju po 14 dana.

Crna pjegavost (Phomopsis viticola)

Primijeniti u koncentraciji 0,3 % (300 g u 100 l vode) uz utrošak 500 l vode/ha. Prska se u proljeće kad su lozni pupovi u fazi D do E (po Baggioliniju).

Karenca: 42 dana
Max broj primjena: 3