Loading...

ZAŠTITNA SREDSTVA
FUNGICIDI

LUNA® EXPERIENCE

LUNA EXPERIENCE je novi kombinirani fungicid jedinstvenog načina djelovanja namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu. Sastoji se od dvije aktivne tvari: tebukonazol i fluopiram. Fluopiram je poslijednja Bayerova inovacija: nove kemijske skupine, novog načina djelovanja, sistemičnog i translaminarnog djelovanja na sve razvojne stadije pepelnice od klijanja do sporulacije i na skladišne bolesti.

OSNOVNE INFORMACIJE

Sastav: Fluopiram: 200 g/l; Tebukonazol: 200 g/l
Formulacija: Koncentrat za suspenziju (SC)
Pakiranja: 100 ml; 1 L

KULTURE I PRIMJENE

VINSKA LOZA (vinske sorte)

Pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)

Primijeniti u količini 0,375 l/ha (37,5 ml/1000 m²), uz utrošak vode od 400 – 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze pet listova do faze BBCH 73 (početak rasta bobica, bobice veličine prosa), u razmacima 12 – 14 dana.

Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 2

JABUKA

Pepelnica (Podosphaera leucotricha)
Krastavost (Venturia inaequalis)
Alternarijska pjegavost (Alternaria spp.)

Primjenjuje se u količini od 0,25 – 0,75 l/ha (ovisno o visini krošnje), uz utrošak vode od 500 – 1500 l/ha (ovisno o visini krošnje). Količina sredstva 0,25 l/ha i utrošak vode od 500 l/ha odnosi se na 1 m visine krošnje. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze ružičastih balona do zriobe plodova (BBCH 57-87), u razmacima 7 – 10 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 2

KRUŠKA

Smeđa pjegavost (Stemphylium vesicarium)
Krastavost (Venturia inaequalis)
Alternarijska pjegavost (Alternaria spp.)

Primjenjuje se u količini od 0,25 – 0,75 l/ha (ovisno o visini krošnje), uz utrošak vode od 500 – 1500 l/ha (ovisno o visini krošnje). Količina sredstva 0,25 l/ha i utrošak vode od 500 l/ha odnosi se na 1 m visine krošnje. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze ružičastih balona do zriobe plodova (BBCH 57-87), u razmacima 7 – 10 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Karenca: 14 dana
Max broj primjena: 2

BRESKVA

Palež cvijeta i smeđa trulež ploda (Monilinia spp.)

Primjenjuje se za suzbijanje paleži cvijeta i smeđe truleži ploda (Monilinia spp.) u količini od 0,25 – 0,75 l/ha (ovisno o visini krošnje), uz utrošak vode od 500 – 1500 l/ha (ovisno o visini krošnje). Količina sredstva 0,25 l/ha i utrošak vode od 500 l/ha odnosi se na 1 m visine krošnje. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze vidljivih vrhova latica u pupovima do zriobe plodova (BBCH 57-87), u razmaku od 14 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

Pepelnica (Sphaerotheca pannosa)

Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha, uz utrošak vode od 500 – 1500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze vidljivih vrhova latica u pupovima do zriobe plodova (BBCH 57-87), u razmaku od 14 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

TREŠNJA

Palež cvijeta i smeđa trulež ploda (Monilinia spp.)

Primjenjuje se u količini od 0,25 – 0,75 l/ha (ovisno o visini krošnje), uz utrošak vode od 500 – 1500 l/ha (ovisno o visini krošnje). Količina sredstva 0,25 l/ha i utrošak vode od 500 l/ha odnosi se na 1 m visine krošnje. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od faze vidljivih vrhova latica u pupovima do zriobe plodova (BBCH 57-87), u razmaku od 14 dana. Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Karenca: 3 dana
Max broj primjena: 3

ŠPAROGA

Hrđa (Puccinia asparagi)

Primijeniti u količini 0,75 l/ha, uz utrošak vode od 600 – 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje nakon berbe, u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, u razmacima 10 – 14 dana.

Karenca: Osigurana vremenom primjene
Max broj primjena: 2

ČEŠNJAK

Hrđa (Puccinia allii)
Purpurna pjegavost (Stemphylium vesicarium)

Primijeniti u količini od 0,6 – 1,0 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 800 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od početka razvoja lisne mase do završetka razvoja lukovice (BBCH 41-49).

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 1

LUK

Hrđa(Puccinia allii)
Purpurna pjegavost (Stemphylium vesicarium)

Primijeniti u količini od 0,6 – 1,0 l/ha, uz utrošak vode od 300 – 800 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, od početka razvoja lisne mase do završetka razvoja lukovice (BBCH 41-49).

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 1

PROŠIRENJA UPORABE NA MALE KULTURE I/ILI MALE NAMJENE

VIŠNJA

Sušenje rodnih grančica i palež cvijeta (Monilia laxa)
Trulež plodova (Monilinia fructigena)
Kozičavost (Blumeriella jaapii)

Primijeniti u količini 0,2 l/ha po metru visine krošnje u 500 l vode/ha. Za svaki metar visine krošnje količina sredstva povećava se za 0,2 l/ha, a količina vode za 500 l/ha. Maksimalan utrošak sredstva je 0,6 l/ha. Sredstvo primijeniti od razvojnog stadija cvatnje (cvjetovi u fenofazi balona) do zriobe plodova, vodeći računa o karenci (BBCH 59-87). Sredstvo se primjenjuje u vremenskom razmaku od 7 dana.

Karenca: 7 dana
Max broj primjena: 2