Loading...

ZAŠTITNA SREDSTVA
FUNGICIDI

FOLICUR® EW 250

Folicur® EW 250 odlično suzbija pepelnicu vinove loze te bolesti na žitu, uljanoj repici i suncokretu. Vrhunski učinak Folicur®-a EW 250 dokazuju službeni pokusi i jednostavna primjena u praksi. Njegove su prednosti i jednostavna uporaba i dobra održivost u skladištima. Osim direktnog djelovanja na biljne patogene, Folicur® EW 250 djeluje i kao regulator rasta. Uljana repica, poprskana Folicur®-om u vrijeme jeseni, bolje prezimljuje što je jedan od preduvjeta visokog prinosa.

OSNOVNE INFORMACIJE

Sastav: Tebukonazol (250 g/L)
Formulacija: Koncentrat za emulziju (EW)
Pakiranja: 100 ml; 1 L

KULTURE I PRIMJENE

PŠENICA

Pepelnica (Blumeria graminis)
Pjegavost (Septoria spp.)

Primijeniti u količini 0,75 – 1 l/ha (7,5 – 10 ml/100 m²). Smanjuje zarazu Fusarium spp.

Hrđa (Puccinia spp.)

Primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²). Smanjuje zarazu Fusarium spp.

Karenca: 42 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

JEČAM

Pepelnica (Blumeria graminis)
Mrežavost lista ječma (Pyrenophora teres)
Siva pjegavost ječma (Rhynchosporium secalis)

Primijeniti u količini 1 – 1,5 l/ha (10 – 15 ml/100 m²).

Hrđa (Puccinia spp.)

Primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²).

Karenca: 42 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

RAŽ

Hrđa (Puccinia spp.)
Siva pjegavost (Rhynchosporium secalis)
Pepelnica (Blumeria graminis)

Primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²).

Karenca: 42 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

ZOB

Hrđa (Puccinia spp.)
Pjegavost lista (Septoria avenae)
Siva pjegavost (Rhynchosporium secalis)
Pepelnica (Blumeria graminis)

Primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²).

Karenca: 42 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

SUNCOKRET

Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)
Siva plijesan (Botrytis cinerea)

Primijeniti u količini 1,5 l/ha (15 ml/100 m²). Tretiranje u suncokretu je dozvoljeno dva puta, prvi put u fazi butonizacije, a drugo tretiranje u prvoj polovici cvatnje.

Hrđa (Puccinia helianthi)

Primijeniti u količini 0,5 l/ha (5 ml/100 m²). Tretiranje u suncokretu je dozvoljeno dva puta, prvi put u fazi butonizacije, a drugo tretiranje u prvoj polovici cvatnje.

Karenca: 42 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

VINOVA LOZA

Pepelnica (Uncinula necator syn. Erysiphe necator)

Primijeniti u koncentraciji od 0,03 % (30 ml na 100 l vode).

Karenca: 42 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

ULJANA REPICA

Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)
Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Koncentrična pjegavost (Alternaria spp.)

Tretman Folicurom® u jesen obavlja se u dozi 0,5 – 1 lit/ha što ovisi o fenološkoj fazi biljke tj. broju listova i bujnosti. Sa dozom od 0,5 lit/ha tretiramo kada repica ima razvijeno 5-7 listova a za svaki dalje razvijeni list podižemo dozu za 0,1 lit/ha. U proljeće nakon porasta vegetacijskog vrha i lisne mase tj. kada je repica visine 50 cm ponovno tretiramo Folicurom® u dozi 1 lit/ha kako bi zaštita usjeva bila potpuna.

Karenca: 56 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

ČEŠNJAK

Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)
Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Čađavica (Cladosporium spp.)

Primijeniti u količini 2 l/ha. Primijeniti odmah nakon sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

Stemphylium (Stemphylium)
Hrđa (Puccinia allii)

Primijeniti u količini 1 l/ha. Primijeniti folijarno raspršivanjem. Može se primijeniti najviše dva puta u vegetaciji u razmaku od 21 dan.

Karenca: 21 dan
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 2

LUK

Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)
Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Hrđa (Puccinia allii)
Čađavica (Cladosporium spp.)

Primijeniti u količini 2 l/ha. Primijeniti odmah nakon sjetve/sadnje raspršivanjem po tlu ili zalijevanjem.

Karenca: osigurana vremenom primjene
Radna karenca: 24 sata

PROŠIRENJA UPORABE NA MALE KULTURE I/ILI MALE NAMJENE

MALINA

Sušenje mladica (Leptosphaeria coniothyrium)

Primijeniti sredstvo kada se pojave prvi simptomi. Utrošak sredstva 0,8 l/ha, a utrošak vode iznosi min 1000 l/ha. Vremenski razmak iznosi 10 dana.

Karenca: 14 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 3

KUPINA

Sušenje mladica (Leptosphaeria coniothyrium)

Primjeniti u količini 1 – 1,5 l/ha (10 – 15 ml/100 m²)

Karenca: 14 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 3

RUBUS HIBRIDI

Sušenje mladica (Leptosphaeria coniothyrium)

Primijeniti sredstvo kada se pojave prvi simptomi. Utrošak sredstva 0,8 l/ha, a utrošak vode iznosi min 1000 l/ha. Vremenski razmak iznosi 10 dana.

Karenca: 14 dana
Radna karenca: 24 sata
Max broj primjena: 3