Loading...

SJEMENSKA ROBA
KUKURUZ

DKC5685

Pobjednik u 2018.

Pogodan za ranu sjetvu zbog tolerantnosti na niske temperature. Prilikom sjetve u ranim rokovima, kukuruz ranije završava oplodnju i time izbjegava stres u periodu cvatnje. U 2018. godini pobjednik u prosječnom prinosu u mreži pokusa na 35 lokacija. Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB hibrida. Hibrid sa visokom razinom prilagodljivosti i tolerantnosti na uvjete okoline daje proizvođačima veću profi tabilnost po hektaru. Izuzetna kvaliteta zrna.

OSNOVNE INFORMACIJE

FAO: 490

Biljaka u berbi: 72.000-82.000

Preporučen datum sjetve: 10.04.-30.04.

Razmak u redu, prilikom sjetve u optimalnim uvjetima (cm): 19.8-17.4