Loading...

SJEMENSKA ROBA
KUKURUZ

DKC5068

Najbolji u klasi!

Ovaj hibrid je tolerantan na sušne vremenske uvjete. Ima dobar rani porast i dobar korijenov sustav. Po zriobi je u rangu sa DKC5031, ali bolje otpušta vlagu od DKC5031. Tolerantan je na polijeganje. Može se očekivati dobar prinos i u lošijim i u boljim vremenskim uvjetima. Ima duži klip i dobru oplodnju. Voli gušće sklopove, sa povećanjem gustoće sjetve postiže veći prinos. Stabljika je niža. Klip je nisko postavljen

OSNOVNE INFORMACIJE

FAO: 430

Biljaka u berbi: 68 000-80 000

Preporučen datum sjetve: 05.04-25.04.

Razmak u redu, prilikom sjetve u optimalnim uvjetima (cm): 18-19